necos再有新作!今次將鬆弛熊化身貓咪頭飾,戴喺一眾貓星人頭上真係零捨有喜感~一套5款預計於5月推出,每個600日圓,貓奴課金時間又到。

Source: Dtimes