LAWSON X GODIVA 期間限定布丁試食報告!

喺6月嘅時候,LAWSON已經同GODIVA推出過朱古力卷蛋,好多人都爭住食,不過只係限定三星期發售,250萬個,真係唔係話你要食就有。上次食唔到嘅唔緊要,7月4號又有第二彈「Uchi Cafe SWEETS × GODIVA 朱古力布丁」,同樣都係限定三星期,上次食唔到嘅你,今次要把握機會啦,記住只有喺日本LAWSON先買到呀!

上面仲加咗北海道cream!想夏天透心涼又多個選擇啦!